Ceník

Ambulance není smluvním partnerem zdravotních pojišťoven. Terapie si tedy hradí každý klient sám. V případě zájmu o dlouhodobou spolupráci, Vám pomohu s oslovením nadací s žádostí o finanční prostředky.             ERGOTERAPIE

 1. Vstupní vyšetření a návrh terapeutického plánu (60 - 90 minut)                   650,- Kč
 2. Individuální ergoterapie                          (30 minut)                               300,- Kč
 3. Individuální ergoterapie                            (60 minut)                                    550,- Kč

            NEURO-VÝVOJOVÁ STIMULACE

 1. Vstupní vyšetření, konzultace a návrh terapeutického plánu                              (90 minut)                                   700,- Kč
 2. Konzultace ( kontrola, nácvik návazných cviků)                                             600,- Kč


           MÍČKOVÁ FACILITACE

 1. Ošetření, instruktáž, míček                          (60 minut)                                    500,- Kč

             TERAPIE VIBRAČNÍM PŘÍSTROJEM                       NOVAFON

 1. Ošetření (30 minut)                   250,- Kč

           ZRCADLOVÁ (MIRROR) TERAPIE    

 1. Ošetření, instruktáž (30 minut)   300,- Kč
 2. Ošetření, instruktáž (60 minut)   500,- Kč


           BABY MOTÝLÍ MASÁŽE

 1. Ošetření, instruktáž (30 minut)       250,- Kč
 2. Ošetření, instruktáž (60 minut)       500,- Kč

    ALTERNATIVNÍ A AUGMENTATIVNÍ                      KOMUNIKACE

1. Poradenství, doporučení vhodného systému 

    (60 minut)                                               500,- Kč

2. Nácvik konkrétního komunikačního systému           Znak do řeči, MAKATON, VOKS                                   (60 minut)                                                500,- Kč


            OSTATNÍ

 1. Zpráva z ergoterapeutických        intervencí                                   400 Kč 
 2. Poradenství "Inkluze, nadace, kompenzační pomůcky" (60 minut)                     400 Kč