Ceník

Ambulance není smluvním partnerem zdravotních pojišťoven. Terapie si tedy hradí každý klient sám. V případě zájmu o dlouhodobou spolupráci, Vám pomohu s oslovením nadací s žádostí o finanční prostředky. 

Aktualizace platná k 1.1.2024

Vstupní vyšetření:  ( 120 minut - 2 000Kč)

 - přímá práce s klientem - 60 minut - rozhovor s rodiči, osobní anamnéza, výpis z lékařských zpráv, ergoterapeutická diagnostika, diagnostika přetrvávajících primárních reflexů, senzorický dotazník.

- práce ergoterapeuta: - 60 minut - vyhodnocení diagnostiky, vyhotovení zprávy, doporučení pro práci s dítětem, návrh ergoterapeutického plánu


Ergoterapie: ( 50 minut - 850 Kč ) 

ošetření vibračním přístrojem NOVAFON, rozvoj hrubé motoriky a celkové koordinace, využití prvků Bobath konceptu, rozvoj jemné motoriky formou hry, rozvoj grafomotoriky, aktivity s prvky senzorické integrace. Nácvik sebeobsluhy, rozvoj komunikačních dovedností formou AAK ( VOKS, znakování, předmětová komunikace). Nácvik relaxací, masáže, využití prvků Snoezelen terapie. Poradenství - nadace, vhodné hračky, pomůcky, návazné odborné služby. 


Neuro-vývojová stimulace: ( 50 minut - 900Kč ) 

ošetření vibračním přístrojem NOVAFON, rozvoj hrubé motoriky, celkové koordinace a rovnováhy, cvičení na podporu spolupráce mozkových hemisfér, prvky Bilaterální integrace, aktivity s prvky senzorické integrace, stanovení vhodného cvičebního plánu. 


Neuro - vývojová stimulace: výstupní diagnostika ( 120 minut - 1500 Kč) 

po ukončení cvičebního programu Neuro-vývojové stimulace je opět provedena diagnostika přetrvávajících primárních reflexů, vyhodnocení senzorického dotazníku, vyhodnocení a srovnání se vstupní diagnostikou, rozhovor s rodiči, doporučení pro další práci s dítětem. Výstupní diagnostika není povinná, ale slouží ke zmapování pokroků dítěte během cvičení. Proto ji doporučuji.